Skalblock

Skalblock- ersätter traditionell gjutform

Användningsområde

Skalblock är lämpliga och ett prisvärt alternativ för att t ex bygga pool, husgrund, torpargrund, stödmur, murgrund, gödselplatta, trekammarbrunn, stall, hästbox, maskinhall, trappstomme

Ett skalblock kan ersätta den traditionella gjutformen, med allt vad det innebär av formrivning, spikrensning och rengöring.

Skalblocken är utmärkta att använda till gödselplattor och hästboxar på grund av hållfastheten. Skalblocken läggs ovanpå varandra med förskjuten skarv. Mellan varje skifte bör man armera horisontellt och i varje skalblocks hålrum armera lodrätt. Sedan fyller man skalblocken med betong (KC 30). Genom metoden får man en helgjuten mur där skalblocken är gjutformen. Det blir ej heller någon fog med skalblock. Skalblocken finns i bredderna 150, 200 och 250 mm. Skalblocken har en höjd på 175 mm och en längd av 400 mm.

Bredd

150, 200, 250 mm. Skalblocken har en höjd på 175 mm och en längd av 400 mm. 

Materialåtgång

14,3 st/kvm

Bredd mm Vikt kg/st Antal/pall Vikt kg/pall Betongåtgång /kvm
150 12 70 860 60 liter
200 14 60 860 95 liter
250 17 48 840 130 liter
250* 23 30 700 140 liter
Gavel/Hörnblock se tabell

* Bredd 250, höjd 200, längd 500 mm. Materialåtgång 10 st/kvm

Skalblocken läggs med förskjuten skarv. 

Placera armeringsjärn vågrätt och lodrätt. Fyll med gjutning.

Skalblock med armeringsjärn

Gavel/Hörnblock

Lämpliga att använda när du vill få snygga avslut och hörnor.

Längd och höjd, Se skalblock

Bredd mm Vikt/kg st Antal/pall
150 13 70
200 15 60
250 18 48
250* 28 30