Soptunnefundament

Färdig betongplatta med ingjutna stolpjärn.

Ett enkelt sätt att skärma av och skydda soptunnorna från att blåsa iväg. 

Fördelen är att man slipper gräva ner plintar, lägga ca 20 cm bärlager, ca 5 cm stenmjöl och plattor alternativt gjuta själv.

Betongplattan läggs i marknivå på ett bärlager om ca 5 cm.

Eftersom järnen redan är ingjutna monterar man enkelt stolparna, därefter byggs avskärmningen efter tycke och smak. 

Soptunnefundament med ingjutna järn 3 " emellan.
Färdigt soptunnefundament